Algemene voorwaarden Ter Heuven

Door het plaatsen van een bestelling bij Ter Heuven ga je akkoord met onze algemene verkoopsvoorwaarden die op deze pagina vermeld staan. Je bent na aankoop van een product uit onze webwinkel betalingsplichtig.

Identiteit van onze onderneming

Ter Heuven
Rode Kruisweg 15
3520 Zonhoven
België
T: +32 (0)11 82 27 33
E: info@terheuven.be
BTW: 0553.787.945

Toepasselijkheid

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de orders gegeven aan en verkopen door Ter Heuven.

Ze zijn eveneens van toepassing op door Ter Heuven uitgevoerde opdrachten, werkzaamheden, gedane leveringen en andere.

Door Ter Heuven geleverde prestaties via de website van Ter Heuven vallen ook onder de toepassing van deze algemene voorwaarden.

Andere condities dan de onderhavige voorwaarden zullen slechts toepasselijk zijn indien dat schriftelijk is overeengekomen.

Alle mondelinge afspraken van Ter Heuven zijn vrijblijvend zolang zij door Ter Heuven niet schriftelijk zijn bevestigd.

Aanbod

De website en -winkel van Ter Heuven worden nauwkeurig samengesteld en opgevolgd. Toch is het mogelijk dat er foutieve of verouderde informatie, producten of prijzen in de website sluipen. Ter Heuven is in geen geval aansprakelijk ingeval van fouten of misverstanden ten gevolgen van foutieve of verouderde informatie op de website.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over producten, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met Ter Heuven. Op die manier krijg je de juiste, meest recente informatie.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Ter Heuven. Ter Heuven kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Bestelling

Na het plaatsen van een bestelling wordt er een automatisch gegenereerde e-mail gestuurd naar het door jou opgegeven e-mailadres. Deze e-mail bevat de bevestiging van je bestelling en betaling. Indien het artikel toch niet meer voorradig zou zijn, contacteren we je hierover zo snel mogelijk.

Betaling

De klant heeft keuze uit volgende betalingsmethoden: Belfius Direct Net, Creditcard, KBC/CBC en Bancontact.

Ter Heuven is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Prijzen

Alle prijzen op de website zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld. Verzendkosten worden bij het afrekenen verrekend.

Levering & leveringskosten

Door Ter Heuven opgegeven levertijden zijn vrijblijvend. Ter Heuven is niet aansprakelijk voor eventuele laattijdige leveringen.

De verzendkosten voor een levering worden bij het afrekenen verrekend.

Bestellingen bij Ter Heuven worden verzonden door BPost.

Bestellingen die beschadigd geleverd worden of door andere redenen niet aan de verwachtingen van de klant voldoen kunnen beschikbaar gesteld worden voor retour. Via het retourformulier kun je een aanvraag tot gratis retour doen. Indien goedgekeurd kun je je bestelling terugsturen volgens de richtlijnen in ons retourbeleid. Je ontvangt een waardebon ter waarde van het bedrag van de bestelling, een product met dezelfde waarde als de bestelling of je geld terug.

Verzendkosten:

  • Levering thuis of op het werk in België: € 6,00
  • Zelf ophalen op Rode Kruisweg 15, 3520 Zonhoven: Gratis
  • Bestellingen vanaf € 50,00 worden gratis geleverd (enkel in België)

Ter Heuven levert alleen goederen in België.

Eigendomsvoorbehoud

1. Alle bestelde goederen blijven eigendom van Ter Heuven zolang de verkoper nog iets van de afnemer te vorderen heeft. Indien de ­afnemer zijn verplichtingen betreffende betaling niet tijdig nakomt, heeft Ter Heuven, zonder enige ingebrekestelling, het recht de goederen terug te vorderen, in welk geval de aan de levering(-en) ten grondslag liggende overeenkomst(-en) ook zonder rechterlijke tussenkomst wordt ontbonden, onverminderd het recht van verkoper tot vergoeding van de schade, gederfde winst en interest.

2. Dientengevolge is de afnemer vóór bedoelde volledige betaling c.q vereffening niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of het eigendom daarvan over te dragen dan overeenkomstig de uitoefening van zijn bedrijf of de normale bestemming van de goederen.

3. De afnemer is verplicht de goederen waarop verkoper zijn eigendomsvoorbehoud wenst geldend te maken franco te retourneren binnen 3 dagen van een schriftelijk verzoek daartoe.

Reclamaties

1. Reclamaties worden door Ter Heuven in behandeling genomen, indien zij binnen de 8 dagen na de levering van de goederen schriftelijk of via mail zijn gemeld.
2. Ieder recht op reclamatie vervalt, wanneer de goederen geheel of gedeeltelijk in gebruik genomen zijn.

Toepasselijk recht

Alle geschillen die voortspruiten uit of samenhangen met enige offerte, opdracht, werkzaamheden of andersoortige prestatie zulle, worden berecht volgens Belgisch recht.

Afbeeldingen op de website

Afbeeldingen op de website zijn geen 100% accurate weergaven van het product in werkelijkheid. Kleuren, formaten en vormen kunnen er in het echt anders uitzien dan de productafbeelding doet vermoeden. Toch doen we het nodige om met de bijhorende afbeelding een zo juist mogelijk beeld van het desbetreffend product te vormen.

Prijswijzigingen

Ter Heuven heeft te allen tijde het recht om prijzen aan te passen.

Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Belgisch recht van toepassing, ook indien de afnemer zijn woonplaats in het buitenland heeft.

In geval van betwisting aangaande de offertes, overeenkomsten, facturen en auteursrecht van Ter Heuven zijn alleen de Rechtbanken van het Arrondissement Hasselt – RPR Antwerpen afdeling Hasselt.